Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 10 grudnia 2023 r.
z obszernym komentarzem i indeksem księgowań
Ostatnia aktualizacja: 8.12.2023 r., godz. 12:09 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.112 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »

"Serwis PLAN KONT" Wydawnictwa Podatkowego GOFIN to narzędzie niezbędne w pracy każdego Księgowego. Serwis obejmuje obszerny komentarz bilansowy do kont syntetycznych i analitycznych. Do każdego konta przypisana jest ewidencja księgowa operacji gospodarczych oraz przykłady liczbowe i artykuły powiązane tematycznie. Dodatkowym atutem tego serwisu są szerokie komentarze podatkowe do poszczególnych zagadnień. Ponadto część opisów do kont księgowych została wzbogacona o regulacje Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Serwis zawiera również nowoczesne rozwiązania techniczne ułatwiające wyszukiwanie, w tym interaktywne zakładki, ruchome podręczne menu z wykazem numerów kont oraz alfabetyczny indeks haseł. UWAGA: Dostęp do Serwisu przysługuje Prenumeratorom kompletu pięciu specjalistycznych Czasopism dla Księgowych w wersji papierowej (komplet promocyjny nr 1 lub nr 2) i/lub Abonentom internetowego Serwisu Głównego Księgowego.

24-0 Pożyczki
Rozszerzona analityka

Ewidencja szczegółowa do konta 24-0 powinna umożliwić ustalenie na dany dzień stanu pożyczek udzielonych i zaciągniętych (otrzymanych). Ewidencja ta powinna ponadto umożliwić podział poszczególnych pożyczek na długoterminowe i krótkoterminowe oraz podział na jednostki powiązane, inne, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale oraz pozostałe jednostki. W ramach konta 24-0 można wyodrębnić następujące konta:

 • 24-0/0 "Pożyczki otrzymane”,
 • 24-1/1 "Pożyczki udzielone”.
Funkcja konta
bilansowe/aktywno-pasywne
Prezentacja w sprawozdaniu

W bilansie sporządzanym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, saldo konta 24-0 wykazuje się:

1) saldo Wn, wyrażające stan należności z tytułu udzielonych pożyczek - w aktywach, jako:

a) inwestycje długoterminowe (w przypadku pożyczek długoterminowych, tzn. o terminie spłaty przekraczającym rok, licząc od dnia bilansowego), odpowiednio w pozycji:

 • A.IV.3 lit. a) - w jednostkach powiązanych,
 • A.IV.3 lit. b) - w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale,
 • A.IV.3 lit. c) - w pozostałych jednostkach,

b) Inwestycje krótkoterminowe (w przypadku pożyczek krótkoterminowych, tzn. o terminie spłaty w ciągu roku od dnia bilansowego), odpowiednio w pozycji:

 • B.III.1 lit. a) - w jednostkach powiązanych,
 • B.III.2 lit. b) - w pozostałych jednostkach;

Uwaga: W sytuacji gdy spłata pożyczki długoterminowej następuje w ratach, to tę część rat pożyczki, która podlegać będzie spłacie w następnym roku obrotowym po dniu bilansowym (w ciągu 12 kolejnych miesięcy po tym dniu), zalicza się do inwestycji krótkoterminowych. 

2) saldo Ma, wyrażające stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych (otrzymanych) pożyczek, ujmuje się w pasywach, jako:

a) zobowiązania długoterminowe (w przypadku pożyczek o terminie spłaty powyżej roku od dnia bilansowego), odpowiednio w pozycji:

 • B.II.1 - wobec jednostek powiązanych,
 • B.II.2 - wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale,
 • B.II.3 lit. a) - wobec pozostałych jednostek,

b) zobowiązania krótkoterminowe (w przypadku pożyczek o terminie spłaty w ciągu roku od dnia bilansowego), odpowiednio w pozycji:

 • B.III.1 lit. b) - wobec jednostek powiązanych,
 • B.III.2 lit. b) - wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale,
 • B.III.3 lit. a) - wobec pozostałych jednostek.

Uwaga: Jeżeli spłata pożyczki następuje w ratach, to część pożyczki przypadającą do spłaty w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego wykazuje się jako zobowiązania krótkoterminowe, a część pożyczki przypadającą do spłaty w latach kolejnych - jako zobowiązania długoterminowe.

W informacji dodatkowej sporządzanej według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości wykazuje się:

 • w ust. 1 pkt 12 dodatkowych informacji i objaśnień - podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty: do 1 roku, powyżej 1 roku do 3 lat, powyżej 3 do 5 lat, powyżej 5 lat,
 • w ust. 1 pkt 15 dodatkowych informacji i objaśnień - w przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową,
 • w ust. 5 pkt 5 dodatkowych informacji i objaśnień - kwoty zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów.

Funkcjonowanie konta 24-0

Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 21.12.2022 r.

Konto 24-0 jest kontem bilansowym, aktywno-pasywnym. Służy do ewidencji rozrachunków z tytułu: udzielonych i otrzymanych pożyczek w walucie polskiej lub w walutach obcych, przeliczonych na (...)
Artykuł zawiera znaków: 2932
Kłódka Aby uzyskać dostęp do serwisu PLAN KONT:

Zaloguj się

Przywilej korzystania z dostępu do serwisu PLAN KONT z obszernym komentarzem i indeksem księgowań przysługuje Prenumeratorom kompletu pięciu specjalistycznych Czasopism dla Księgowych w wersji papierowej (komplet promocyjny nr 1 lub 2) i/lub Abonentom internetowego Serwisu Głównego Księgowego.

Przejdź do Panelu logowania »

Książka

Zamów komplet promocyjny nr 1 lub nr 2
i zyskaj najwięcej korzyści !

 • Komplet promocyjny nr 1
  (wszystkie Czasopisma
  + Gazeta Podatkowa)
 • Komplet promocyjny nr 2
  (wszystkie Czasopisma)
Laptop
24-0 Pożyczki  - pozostałe komentarze do konta
Funkcjonowanie konta 24-0
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 21.12.2022 r.
Typowe zapisy na koncie 24-0
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 27.01.2023 r.
Wycena udzielonej pożyczki
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 27.01.2023 r.
Wycena otrzymanej pożyczki
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 27.01.2023 r.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.